Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Fančík s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019158

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení nových technologií pro
rozvoj digitalizace a propojenosti podniku online. Nové technologie pomůžou
společnosti efektivněji zpracovávat zakázky a zlepší podnikovou komunikaci na
úrovni celého podniku. Společnost tak bude schopna dosahovat vyšších tržeb a
stane se tak více konkurenceschopnější. Projekt je spolufinancován Evropskou
unií.